ยกเลิก

ส่วนจัดการข้อมูล

ราคากลางรถมอเตอร์ไซต์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:45 น.
ยี่ห้อ รุ่น

ปีที่ผลิต

(พ.ศ.)

ล้อ เบรค เกียร์ ราคารถมือหนึ่ง ราคารถมือสอง ราคาซื้อเข้าเฉลี่ย ราคาประมูลเฉลี่ย
รุ่นหลัก รุ่นย่อย รูป แบบรถ เลขเครื่อง เลขถัง cc แมกซ์ ซี่ลวด ดิส ดรัม ออโต้ ธรรมดา ขายส่ง ขายปลีก ไฟแนนท์ ร้านทั่วไป ร้าน SIA ไฟแนนท์ A B A B
YAMAHA
FINO
FINO CLASSIC 20B400 E3G5E 114 2011-2012 - - - 32,000 29,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
FINO
FINO CLASSIC 20B700 E3G5E 114 2012-2012 43,000 45,000 - 32,000 29,000 - 18,000 15,000 20,000 17,000
YAMAHA
FINO
FINO EXTREME 20B200 E3G5E 114 2010 - - - 27,000 24,000 - 15,000 12,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO EXTREME 20B200 E3G5E 114 2010-2011 - - - 27,000 24,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 4D0700 4D0 4D0 114 2008-2009 - - - 27,000 24,000 - 9,000 7,000 11,000 9,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 20B300 E3G5E 114 2010-2011 - - - 27,000 24,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 20B600 E3G5E 114 2011 - - - 32,000 29,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 20B900 E3G5E 114 2012 43,000 45,000 - 32,000 29,000 - 17,000 14,000 19,000 16,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 20BB00 E3G5E 114 2012 - - - - - - - - 21,000 18,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 20B300 E3G5E 114 2010 - - - 27,000 24,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 20B600 E3G5E 114 2011 - - - 32,000 29,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 2 4D0B00 4D0 114 2009 - - - 27,000 24,000 - 9,000 6,000 11,000 8,000
YAMAHA
FINO
FINO FASHION 2 4D0B00 4D0 114 2009-2009 - - - 27,000 24,000 - 9,000 6,000 11,000 8,000
YAMAHA
FINO
FINO LIMITED 4D0300 4D0 114 2007 - - - 27,000 24,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
FINO
FINO PREMIUM 20B100 E3G5E 114 2010-2010 - - - 27,000 24,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO PREMIUM 4D0400 4D0 114 2007-2007 - - - 27,000 24,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
FINO
FINO PREMIUM 20B100 E3G5E 114 2010 - - - 27,000 24,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO PREMIUM 4D0600 4D0 114 2008-2008 - - - 27,000 24,000 - 8,000 6,000 10,000 8,000
YAMAHA
FINO
FINO PREMIUM 2 4D0A00 4D0 114 2009 - - - 27,000 24,000 - 9,000 6,000 11,000 8,000
YAMAHA
FINO
FINO S 4D0500 4D0 114 2008-2008 - - - 27,000 24,000 - 8,000 6,000 10,000 8,000
YAMAHA
FINO
FINO SPORTS 4D0800 4D0 114 2008-2008 - - - 27,000 24,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
FINO
FINO SPORTS 20B500 E3G5E 114 2011 - - - 32,000 29,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
FINO
FINO SPORTS 20B800 E3G5E 114 2012 43,000 45,000 - 32,000 29,000 - 15,000 13,000 17,000 15,000
YAMAHA
FINO
FINO SPORTS 2 4D0C00 4D0 114 2009-2009 - - - 27,000 24,000 - 9,000 6,000 11,000 8,000
YAMAHA
FINO
FINO PS 20BA00 E3G5E 114 2012 - - - - - - 19,000 16,000 21,000 18,000
YAMAHA
FILANO
FILANO XC115S 1WC200 E3J1E 115 2012-2012 44,500 46,000 - 37,000 34,000 - 20,000 17,000 22,000 19,000
YAMAHA
FILANO
FILANO XC115S 1WC100 E3J1E 115 2012-2012 44,500 45,000 - 37,000 34,000 - 20,000 17,000 22,000 19,000
YAMAHA
FIORE
FIORE 52B300 E3J1E 115 2011-2012 - - - 26,000 23,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
FIORE
FIORE 52B500 E3J1E 115 2012 43,500 44,500 - 31,000 28,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
FIORE
FIORE 52B400 E3J1E 115 2012 43,500 44,500 - 31,000 28,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
FIORE
FIORE 52B200 E3J1E 115 2011-2012 - - - 26,000 23,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
FIORE
FIORE 52B100 E3J1E 115 2011-2012 - - - 26,000 23,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
MIO
MIO 5VVD00 5WR7 115 2009 - - - 16,000 13,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
MIO
MIO 5VVC00 5WR6 115 2008 - - - 16,000 13,000 - 6,000 3,000 8,000 5,000
YAMAHA
MIO
MIO 5VV 5WR5 115 2007-2007 - - - 16,000 13,000 - 6,000 3,000 8,000 5,000
YAMAHA
MIO
MIO BA-115E 5VV4 115 2004 - - - 16,000 13,000 - 5,000 2,000 7,000 4,000
YAMAHA
MIO
MIO BE-115C 5WR 115 2006 - - - 16,000 13,000 - 5,000 2,000 7,000 4,000
YAMAHA
MIO
MIO BE-115D 5WR 115 2005-2007 - - - 16,000 13,000 - 5,000 2,000 7,000 4,000
YAMAHA
MIO
MIO BD-115E 5VV5 115 2005-2005 - - - 16,000 13,000 - 5,000 2,000 7,000 4,000
YAMAHA
MIO
MIO BD-115C 5WR 5WR 115 2005-2005 - - - 16,000 13,000 - 5,000 2,000 7,000 4,000
YAMAHA
NOUVO
NOUVO MX AE-115E 1P7 115 2005 - - - 19,000 16,000 - 7,000 4,000 9,000 6,000
YAMAHA
NOUVO
NOUVO MX AH-115D 1P7 115 2006-2006 - - - 19,000 16,000 - 7,000 4,000 9,000 6,000
YAMAHA
NOUVO
NOUVO MX 1P76 1P7 115 2007 - - - 21,000 18,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
NOUVO MX
NOUVO MX 1P7900 1P7 110 2008-2009 - - - 19,000 16,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
AL-115S MIO ZR
MIO ZR 4C92(BI-115D) 4C9 115 2007-2009 - - - 19,000 16,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
AL-115S MIO ZR
MIO ZR 19S2 19S 115 2010-2010 - - - 19,000 16,000 - 10,000 7,000 12,000 9,000
YAMAHA
AL-115S MIO ZR
MIO ZR 19S1 19S 115 2010-2011 - - - 19,000 16,000 - 10,000 7,000 12,000 9,000
YAMAHA
AL-115S MIO ZR
MIO ZR 4C96 4C9 115 2008 - - - 19,000 16,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
AL-115S MIO ZR
MIO ZR 4C98 4C9 115 2009-2010 - - - 19,000 16,000 - 10,000 7,000 12,000 9,000
YAMAHA
AL-115S MIO ZR
MIO ZR 4C99 4C9 115 2008 - - - 19,000 16,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
AL-115C MIO MX
MIO MX 31P1 19S 115 2010-2010 - - - 19,000 16,000 - 10,000 7,000 12,000 9,000
YAMAHA
MIO ZR
MIO ZR BF-115D 5VV9 115 2006-2006 - - - 16,000 13,000 - 6,000 3,000 8,000 5,000
YAMAHA
MIO Z
MIO Z 19S3 19S 115 2011 - - - 19,000 16,000 - 11,000 8,000 13,000 10,000
YAMAHA
MIO Z
MIO Z 4C9A 4C9 115 2009-2009 - - - 19,000 16,000 - 10,000 7,000 12,000 9,000
YAMAHA
MIO Z
MIO Z BE-115D 5VV700 115 2006-2006 - - - 16,000 13,000 - 6,000 3,000 8,000 5,000
YAMAHA
MIO Z
MIO Z BH-115D 4C94 115 2007-2007 - - - 19,000 16,000 - 8,000 5,000 10,000 7,000
YAMAHA
MIO Z
MIO Z 4C9A 4C9 115 2009-2009 - - - 19,000 16,000 - 10,000 7,000 12,000 9,000
YAMAHA
SPARK
SPARK LA-110D 5TNB 110 2003 - - - 17,000 14,000 - - 3,000 - 5,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S2 50S2 110 2009-2009 - - - 27,000 24,000 - 17,000 13,000 - 15,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S500 E3K2E 110 2012-2012 34,500 36,000 - 27,000 24,000 - 21,000 18,000 21,000 18,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S3 50P 110 2010 - - - 25,000 22,000 - 18,000 15,000 19,000 14,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S3 50P 110 2010-2010 - - - 25,000 22,000 - 18,000 15,000 19,000 14,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S400 50P 110 2011-2011 - - - 27,000 24,000 - 18,000 16,000 20,000 17,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO T110L 50P3 110 2012-2012 - - - 25,000 22,000 - 19,000 16,000 - 18,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S500 E3K2E 110 2012 34,500 36,000 - 27,000 24,000 - 21,000 18,000 21,000 17,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50P2 50P 110 2011-2011 - - - 25,000 22,000 - 16,000 13,000 18,000 13,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S6 E3K2E 110 2012 36,500 38,000 - 27,000 24,000 - 21,000 18,000 - 18,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S4 50P 110 2010-2010 - - - 27,000 24,000 - 18,000 16,000 20,000 16,000
YAMAHA
SPARK NANO
SPARK NANO 50S4 50P 110 2010 - - - 27,000 24,000 - - 16,000 20,000 16,000
YAMAHA
SPARK RX
SPARK RX 2P08 2P0 110 2008-2008 - - - 17,000 14,000 - 9,000 6,000 11,000 8,000
YAMAHA
X-1
X-1 JT-110D 5YW3 110 2004-2004 - - - 17,000 14,000 - 7,000 4,000 9,000 6,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE CAST 5P03 5P0 135 2008-2008 - - - 35,000 32,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0500 5P0 135 2009-2009 - - - 35,000 32,000 - 14,000 11,000 16,000 13,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0200 5P0 135 2010-2010 - - - 33,000 30,000 - 16,000 13,000 18,000 15,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0700 G3A3E 135 2011 - - - 35,000 32,000 - 21,000 18,000 23,000 20,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0200 5P0 135 2010-2010 - - - 33,000 30,000 - 16,000 13,000 18,000 15,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0600 5P0 135 2009-2009 - - - 33,000 30,000 - 14,000 11,000 16,000 13,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0400 5P0 135 2008-2008 - - - 33,000 30,000 - 13,000 10,000 - 15,000
YAMAHA
NOUVO ELEGANCE
NOUVO ELEGANCE 5P0800 G3A3E 135 2011 - - - 35,000 32,000 - 26,000 18,000 23,000 20,000
YAMAHA
SPARK RR 135
SPARK RR 135 2S4C 2S 135 2009-2009 - - - - - - 19,000 16,000 21,000 18,000
YAMAHA
SPARK RX 135
SPARK RX 135I 2S58 G3A2E 135 2012-2012 52,000 54,000 - 45,000 42,000 - 32,000 28,000 32,000 29,000
YAMAHA
SPARK RX 135
SPARK RX 135I 2S57 max G3A2E 135 2012 54,000 56,000 - 45,000 42,000 - 34,000 30,000 33,000 30,000
YAMAHA
SPARK RX 135
SPARK RX 135I 2S55 max G3A2E 135 2011 - - - - - - 29,000 26,000 31,000 28,000
YAMAHA
SPARK 135
SPARK 135 5YP1 5YP 135 2005-2005 - - - - - - 14,000 11,000 16,000 13,000
YAMAHA
SPARK 135
SPARK 135 5YP2 5YP 135 2005-2005 - - - - - - 14,000 11,000 16,000 13,000
YAMAHA
SPARK 135
SPARK 135 2S42 5YP 135 2006-2006 - - - - - - 14,000 11,000 16,000 13,000
YAMAHA
MIO 115I
MIO 115I 54S100 E3K3E 115 2012 40,000 41,000 - 33,000 30,000 - 15,000 13,000 17,000 15,000
YAMAHA
MIO 115I
MIO 115I 54S200 max E3K3E 115 2012-2012 42,000 43,000 - 35,000 32,000 - 15,000 13,000 17,000 15,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 GTX 33SB00 max E3G6E 125 2012 44,000 45,000 - 35,000 32,000 - 16,000 14,000 18,000 16,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 GTX 33SC00 max E3G6E 125 2012 46,000 47,000 - 35,000 32,000 - 18,000 16,000 20,000 17,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 MX 33S200 max E3G6E 125 2010-2010 - - - 28,000 25,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 MX 33S600 max E3G6E 125 2011-2011 - - - 35,000 32,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 MX 33SA00 max E3G6E 125 2012-2012 46,000 47,000 - 35,000 32,000 - 22,000 19,000 20,000 17,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 RR 33S100 E3G6E 125 2010-2010 - - - 26,000 23,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 RR 33S500 E3G6E 125 2011-2011 - - - 26,000 23,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 RR 33S900 E3G6E 125 2012-2012 44,000 45,000 - - - - 18,000 15,000 20,000 17,000
YAMAHA
MIO 125
MIO 125 RR 33S100 E3G6E 125 2010-2010 - - - 26,000 23,000 - 12,000 9,000 14,000 11,000
YAMAHA
MIO 125 GT
MIO 125 GT 33S300 E3G6E 125 2010-2010 - - - 26,000 23,000 - 13,000 10,000 15,000 12,000
YAMAHA
MIO 125 GT
MIO 125 GT 33S700 E3G6E 125 2011-2011 - - - 26,000 23,000 - 15,000 12,000 17,000 14,000
YAMAHA
MIO 125 GT
MIO 125 GT 33SB00 E3G6E 125 2011 44,000 45,000 - - - - 17,000 14,000 19,000 16,000
YAMAHA
TTX
TTX 1GS100 E3K3E 115 2012-2012 43,700 45,500 - 36,000 33,000 - 20,000 17,000 22,000 19,000
YAMAHA
NOUVO SX
NOUVO SX 125 I(NEW) 1DC100 E3K1E 135 2012 56,000 57,000 - - - - 31,000 28,000 33,000 30,000
YAMAHA
NOUVO SX
NOUVO SX 125 I(NEW) 1DC200 E3K1E 125 2012-2012 54,000 55,000 - - - - 29,000 26,000 31,000 28,000
HONDA
AIR BLADE
AIR BLADE AIR BLADE NC110ATE 110 2008-2008 - - - 21,000 18,000 - - - - 9,000
HONDA
AIR BLADE
AIR BLADE NC110AR NC110ARE 110 2007 - - - 21,000 18,000 - - - - 10,000
HONDA
AIR BLADE
AIR BLADE NC110AC NC110ACE 110 2006 - - - 23,000 20,000 - - 5,000 - 9,000
HONDA
AIR BLADE
AIR BLADE NC110AS NC110ASE 110 2006 - - - 21,000 18,000 - - 5,000 - 7,000
HONDA
AIR BLADE
AIR BLADE NC110ACE NC110 110 2007 - - - 21,000 18,000 - - - - 8,000
HONDA
CLICK
CLICK NC110BC NC110BCE 110 2007-2007 - - - 22,000 19,000 - - 6,000 - 8,000
HONDA
CLICK
CLICK NC110BS NC110BSE 110 2007-2007 - - - 20,000 17,000 - - 5,000 - 7,000
HONDA
CLICK
CLICK NC110BD NC110BDE 110 2006-2009 - - - 20,000 17,000 - - 5,000 - 7,000
HONDA
CLICK
CLICK CLICK NC110BSE 110 2006-2006 - - - 22,000 19,000 - - 5,000 - 7,000
HONDA
CLICK
CLICK NC110BC(A) NC110BCE 110 2006 - - - 22,000 19,000 - - 5,000 - 7,000
HONDA
CLICK
CLICK NC110BS NC110BSE 110 2009 - - - 20,000 17,000 - - 5,000 - 7,000
HONDA
CLICK
CLICK NC110BB NC110BBE 110 2007 - - - 20,000 17,000 - - 5,000 - 9,000
HONDA
CLICK
CLICK 08 NC110BR NC110BRE 110 2008 - - - - - - - 6,000 - 8,000
HONDA
CLICK
CLICK 08 CLICK NC110BRE 110 2008-2009 - - - - - - - 6,000 - 8,000
HONDA
SONIC 125
SONIC 125 NOVA SONIC RS FS125ME 125 2005 - - - 30,000 27,000 - - - - 18,000
HONDA
SONIC 125
SONIC 125 NOVA SONIC RS FS125E 125 2001 - - - - - - - - - 10,000
HONDA
SONIC 125
SONIC 125 NOVA SONIC RS SUPER FS125CE 125 2005 - - - 30,000 27,000 - - - - 17,000
HONDA
SONIC 125
SONIC 125 NOVA SONIC RS FS125E 125 2007 - - - - - - - - - 22,000
HONDA
SONIC 125
SONIC 125 NOVA SONIC RS FS125E 125 2008 - - - - - - - - - 24,000
HONDA
WAVE 100
WAVE 100 NF100MK NF100MKE 100 2007 - - - - - - - - - 16,000
HONDA
WAVE 100
WAVE 100 NF100K NF100KE 100 2005 - - - - - - - - - 13,000
HONDA
WAVE 100
WAVE 100 NF100D NF100DE 100 2004 - - - 21,000 18,000 - - - - 11,000
HONDA
WAVE 100
WAVE 100 NF100S NF100SE 100 2004 - - - - - - - - - 12,000
HONDA
WAVE 100
WAVE 100 NF100MR NF100MRE 100 2006 - - - - - - - - - 16,000
HONDA
WAVE 100
WAVE 100 NF100 NF100KE 100 2007 - - - - - - - - - 13,000
HONDA
WAVE Z
WAVE Z WAVE Z NF100TKE 100 2006 - - - 21,000 18,000 - - - - 9,000
HONDA
WAVE 100S
WAVE 100S WAVE 100S NF100RE 100 2010 - - - - - - - - - 15,000
HONDA
WAVE 100S
WAVE 100S WAVE 100S NF100RE 100 2009 - - - - - - - - - 15,000
HONDA
WAVE 100S
WAVE 100S WAVE 100S NF100RE 100 2008 - - - 28,000 25,000 - - - - 14,000
HONDA
WAVE 100S
WAVE 100S NF100R NF100RE 100 2005 - - - - - - - - - 13,000
HONDA
WAVE 100S
WAVE 100S NF100MD NF100MDE 100 2006 - - - 30,000 27,000 - - - - 14,000
HONDA
WAVE R
WAVE R NF100MR NF100MRE 100 2007 - - - - - - - - - 16,000
HONDA
WAVE 100 X
WAVE X WAVE X NF100CE 100 2007 - - - 25,000 22,000 - - - - 13,000
HONDA
WAVE 100 X
WAVE X WAVE X NF100CE 100 2009 - - - 25,000 22,000 - - - - 14,000
HONDA
WAVE 100 X
WAVE X WAVE X NF100CE 100 2008 - - - 25,000 22,000 - - - - 14,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125C NF125CE 125 2008 - - - - - - - - - 15,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125MTE NF125MT 125 2011 - - - - - - - - - 32,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125MT NF125MTE 125 2008 - - - - - - - - - 21,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 WAVE 125 NF125ME 125 2002 - - - - - - - - - 11,500
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125T NF125TE 125 2009 - - - - - - - - - 19,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 WAVE 125 NF125MPE 125 2007 - - - - - - - - - 18,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125P NF125PE 125 2004 - - - - - - - - - 16,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 WAVE 125 NF125DE 125 2003 - - - - - - - - - 12,500
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125K WAVE 125KE 125 2004 - - - - - - - - - 20,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125ST NF125STE 125 2008 - - - - - - - - - 17,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125PT NF125PTE 125 2009 - - - - - - - - - 16,000
HONDA
WAVE 125
WAVE 125 NF125MC NF125MCE 125 2006 - - - - - - - - - 23,000
HONDA
WAVE 125I
WAVE 125I NF125C(B) NF125CE 125 2011 - - - - - - - - - 28,000
HONDA
WAVE 125X
WAVE 125X NF125TT NF125TTE 125 2007 - - - - - - - - - 15,000
HONDA
WAVE 125X
WAVE 125X WAVE 125X NF125PTE 125 2007 - - - 28,000 25,000 - - - - 14,000
HONDA
CLICK PLAY
CLICK PLAY NC110BT NC110BTE 110 2008-2008 - - - - - - - 5,000 - 8,000
HONDA
CLICK I
CLICK I CLICK I CN110BE 110 2011 - - - - - - - - - -
HONDA
CLICK I
CLICK I NC110BM NC110BME 110 2009 - - - 32,000 29,000 - - - 15,000 13,000
HONDA
CLICK I
CLICK I NC110BM(COMBI) NC110BME 110 2010 - - - - - - - - 15,000 13,000
HONDA
CLICK I
CLICK I NC110BP(COMBI) NC110BPE 110 2010 - - - - - - - - 16,000 14,000
HONDA
CLICK I
CLICK I NC110BK NC110BKE 110 2009-2009 - - - 30,000 27,000 - - - 15,000 12,000
HONDA
ICON
ICON NC110CS NC110CSE 110 2007-2007 - - - 18,000 15,000 - - - 10,000 7,000
HONDA
ICON
ICON NC110CS NC110CSE 110 2008 - - - - - - - - 11,000 8,000
HONDA
SCOOPY
SCOOPY KT110D KT110DE 110 2010 - - - - - - - - 20,000 17,000
HONDA
SCOOPY
SCOOPY KT110C(Fun) KT110CE 110 2010-2011 - - - 32,000 29,000 - - - 20,000 17,000
HONDA
SCOOPY
SCOOPY KT110B(Cute) KT110BE 110 2010 - - - 32,000 29,000 - - - 20,000 17,000
HONDA
WAVE 110 I
WAVE 110 I WAVE 110I NS110SE 110 2011 - - - - - - - - 23,000 19,000
HONDA
WAVE 110 I
WAVE 110 I NF110TM NF110TME 110 2009 - - - 30,000 27,000 - - - 19,000 16,000
HONDA
WAVE 110 I
WAVE 110 I NF110R NF110RE 110 2010 - - - 28,000 25,000 - - - 18,000 14,000
HONDA
WAVE 110 I
WAVE 110 I NF110K NF110KE 110 2010 - - - 28,000 25,000 - - - 17,000 14,000
HONDA
WAVE 110 I AT
WAVE 110 AT WAVE 110I CF110CE 110 2011 - - - - - - - - 16,000 13,000
HONDA
WAVE 110 I AT
WAVE 110 AT WAVE 110 I CF110CE 110 2010-2010 - - - 25,000 22,000 - - - 15,000 12,000
HONDA
PCX
PCX PCX NC125DE 125 2011 - - - 61,000 58,000 - - - - 35,000
HONDA
CBR 150
CBR 150 CBR 150R NCB150E 150 2009 - - - - - - - - 65,000 26,000
HONDA
CBR 150
CBR 150 CBR 150R NCB150E 150 2008 - - - 38,000 35,000 - - - 65,000 26,000
HONDA
NOVA TANA
NOVA TANA NOVA TANA NZ110ME 110 1998 - - - - - - - - - 3,000
HONDA
DREAM
DREAM C100S C100S 100 1996 - - - - - - - - - 8,000
HONDA
DASH
DASH NZ125N NZ125NE 125 1995 - - - - - - - - - 3,000
HONDA
PHANTOM
PHANTOM TA200 TA200E 200 2008 - - - - - - - - - 25,000
HONDA
CLICK 125I
CLICK 125I CLICK 125I JF352E 125 2012-2012 - - - 45,000 42,000 - - - 35,000 -
SUZUKI
JELATO
JELATO 125 Bark SP (3 Stars) UF125F-H F4D4-3000 125 2009 - - - 22,000 19,000 - 12,000 9,000 12,000 9,000
SUZUKI
JELATO
JELATO 125 Bark SP (3 Stars) UF125FS F4D4-1 125 2010-2010 - - - - - - 12,000 10,000 12,000 9,000
SUZUKI
JELATO
JELATO JACK 999 UF125FS-K F4D4 125 2011-2011 - - - 25,000 22,000 - 16,000 13,000 13,000 10,000
SUZUKI
JELATO
JELATO 125 (Cute,Punk) ๊UF125ZFS-I F4D4-4 125 2010-2010 - - - 25,000 22,000 - 14,000 11,000 12,000 9,000
SUZUKI
JELATO
JELATO 125 (3 Stars) UF125F-H F4D4-3000 125 2009 - - - 22,000 19,000 - 12,000 9,000 12,000 9,000
SUZUKI
SMASH
SMASN D PRO FD110XCMUS-D E437 110 2005 - - - - - - - 2,000 - 4,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110S-I E459 110 2010 - - - 24,000 21,000 - 15,000 12,000 11,000 9,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110-I E458 110 2010 - - - 22,000 19,000 - 9,000 7,000 11,000 9,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110SD E464 110 2010 - - - 27,000 24,000 - 10,000 8,000 12,000 10,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110S E459 110 2012 - - - 24,000 21,000 - 15,000 12,000 14,000 12,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110S E459 110 2011 - - - 24,000 21,000 - 15,000 12,000 13,000 11,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110 E458 110 2012 - - - 22,000 19,000 - 14,000 11,000 13,000 11,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110SD E464 110 2011 - - - 27,000 24,000 - 17,000 14,000 14,000 13,000
SUZUKI
SMASH
SMASH FW110 E458 110 2011 - - - 22,000 19,000 - 14,000 11,000 13,000 11,000
SUZUKI
SMASH REVO @
SMASH REVO @ FK110SD-G E450 110 2010 - - - 24,000 21,000 - 12,000 9,000 11,000 8,000
SUZUKI
SMASH REVO @
SMASH REVO @ FK110SD-G E450 110 2006 - - - 24,000 21,000 - 11,000 8,000 10,000 7,000
SUZUKI
KATANA
KATANA FH125M F483 125 2005 - - - - - - - 1,000 - 3,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN FL125S F487 125 2011 - - - 22,000 19,000 - - - - 9,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN FL125S F487 125 2010 - - - 22,000 19,000 - - - - 10,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN FL125SD F488 125 2007 - - - 26,000 23,000 - - - - 9,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN FL125S F487 125 2009 - - - 22,000 19,000 - - - 11,000 9,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN AXELO ST FL125FSD-I F4C5 125 2011-2011 - - - 30,000 27,000 - 17,000 15,000 16,000 14,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN AXELO ST FS125FSD-I F4C5 125 2012-2012 - - - 30,000 27,000 - 18,000 16,000 16,000 14,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN AXELO ST FL125FS-I F4C4 125 2011 - - - 24,000 21,000 - 16,000 14,000 15,000 13,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN AXELO FL125FS-I F4C4 125 2012-2012 - - - 24,000 21,000 - 17,000 15,000 15,000 13,000
SUZUKI
SHOGUN
SHOGUN AXELO FL125FS-I F4C4 125 2012 - - - 24,000 21,000 - 17,000 15,000 15,000 13,000
SUZUKI
HAYATAE
HAYATAE UW125S-G F494 125 2008 - - - 25,000 22,000 - - - 10,000 7,000
SUZUKI
HAYATE
HAYATE UW125SC-H F494 125 2008 - - - 27,000 24,000 - - - 11,000 8,000
SUZUKI
HAYATE
HAYATE UW125S F494 125 2008 - - - 25,000 22,000 - - - 10,000 7,000
SUZUKI
SKYDRIVE
SKYDRIVE UK125FSC-I F4D6 125 2010 - - - 27,000 24,000 - - - 12,000 10,000
SUZUKI
SKYDRIVE
SKYDRIVE UK125FSC F4A8 125 2009 - - - 23,000 20,000 - - - 12,000 10,000
SUZUKI
SKYDRIVE
SKYDRIVE UK125ZFSC F4A8 125 2010 - - - 21,000 18,000 - - - 11,000 9,000
SUZUKI
SKYDRIVE
SKYDRIVE UK125ZFSC F4A8 125 2011 - - - 21,000 18,000 - - - 11,000 9,000
SUZUKI
SKYDRIVE
SKYDRIVE UK125FS F4D6 125 2011 - - - 25,000 22,000 - - - 12,000 10,000
SUZUKI
SKYDRIVE
SKYDRIVE UK125FS F4D6 125 2008 - - - 25,000 22,000 - - - 12,000 9,000
SUZUKI
SMASH REVO
SMASH REVO FK110 E448 110 2007 - - - - - - - - - 7,000
SUZUKI
SMASH REVO
SMASH REVO FK110S-G E449 110 2011 - - - - - - - - - -
SUZUKI
SMASH REVO
SMASH REVO FK110S-G E449 110 2012 - - - - - - - - - -
SUZUKI
SMASH REVO
SMASH REVO FK110S-G E449 110 2010 - - - 20,000 17,000 - - - - 8,000
SUZUKI
STEP
STEP UY125D F476 125 2006 - - - 17,000 14,000 - - - 6,000 4,000
SUZUKI
STEP NEW COLOR ดิสก์
STEP NEW COLOR ดิสก์ UY125S-G F477-TH1 125 2008 - - - 21,000 18,000 - - - 8,000 6,000
SUZUKI
STEP (Hi class) ดิสก์
STEP (Hi class) ดิสก์ UY125SL-E F477-TH7 125 2006 - - - 23,000 20,000 - - - 8,000 5,000
SUZUKI
SMASH D
SMASH D FD110XCMU-B E440 110 2005 - - - - - - - - - 3,000
SUZUKI
SMASH JUNIOR ST
SMASH JUNIOR ST FD110XCSDU-C E425 110 2005 - - - - - - - 3,000 - 4,000
SUZUKI
SMASH JUNIOR
SMASH JUNIOR FD110XCU-C E422 110 2005 - - - - - - - 2,000 - 3,000
SUZUKI
nex
nex nex ae52 mh8ce44d000 110 2012 - - - - - - 12,000 10,000 14,000 12,000
KAWASAKI
KAZE
KAZE AN112A AN112AE 112 2003-2005 - - - - - - - 1,000 - 3,000
KAWASAKI
KAZE
KAZE 130 AN130A AN130AE 130 2006-2010 - - - - - - - 4,000 - 5,000
KAWASAKI
KSR
KSR KL110C KL110CE 110 2011 - - - - - - - 28,000 - 30,000
KAWASAKI
KSR
KSR KL110B KL110BE 110 2009 - - - - - - - 23,000 - 25,000
KAWASAKI
KSR
KSR KL110B KL110BE 110 2010 - - - - - - - 26,000 - 28,000
TIGER
SMART 110
SMART 110 SM110S-R 110MAC 110 2011 - - - - - - - 3,000 - -
STALLION
MINI
MINI MINI 125SMA 125 2011 - - - - - - - 12,000 - 14,000
STALLION
MINI
MINI MINI 125SMA 125 2010 - - - - - - - 11,000 - 13,000

หมายเหตุ 
1.ล้อแม๊ค ราคาเพิ่ม 2,000 บาท 
2.สตาร์ทมือ ราคาเพิ่ม 2,000 บาท 
3.คอลัมน์ราคาประมูลเฉลี่ย ตัวเลข สีน้ำเงิน คือ ราคาประมูลเฉลี่ย สีแดง คือ ราคาประเมิน

ราคาผันแปรขึ้นอยู่กับ 
1.สภาพรถ 
2.ปี / รุ่น / ยี่ห้อรถ 
3.สภาวะตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ 
4.มีรถรุ่นใหม่ออกมา 
5.ช่วงเวลา ต้นปี / กลางปี / ปลายปี 
6.ความนิยมแต่ละภูมิภาค 
7.รถเกรด C ราคาไม่เกินที่ระบุไว้แต่ละรุ่น ตามสภาพรถ

Tel. 02-735-4446

SiamInterAuction Co., Ltd.

บราวเซอร์ที่สนับสนุน